-eternalfall
hamtong ;; ne m'oubliez pas

hamtong ;; ne m'oubliez pas

1,360 186 9

"tôi sẽ chết, em sẽ chết, paris sẽ chết và tình ta cũng đi tong. kí ức mơ màng, tro bụi cuốn tôi đi, nhờ gió gửi người bông lưu ly chưa tàn lụi, xin đừng quên tôi."by _jjjmo_ and Somnialand…

twenty

twenty

370 43 4

cho năm hai mươi của ta…