BLLchnl
One shot - Tuyển tập ( Alljoon)

One shot - Tuyển tập ( Alljoon)

4,189 377 34

Chỉ là một góc yêu thương của Namjoonie !…

CONFESSION OF PAIN ( MINJOON)

CONFESSION OF PAIN ( MINJOON)

779 94 18

MinJoon , ngược trước ngọt sau. Joonbot…

One shot - Namjoonie (Hoàn Thành)

One shot - Namjoonie (Hoàn Thành)

347 34 3

alljoon, joonbottom, ngọt ,He .…

Omega's Standards (Alljoon) . (Tạm Drop)

Omega's Standards (Alljoon) . (Tạm Drop)

733 107 8

ABO, HE , Namjoon bot…