DaisyHowald
(Errorink) Dad father,I have met you two.

(Errorink) Dad father,I have met you two.

1,734 81 7

Ink đứng trước cô bé hỏi "em tên gì vậy?", cô bé chưa kịp trả lời thì có giọng nói vang lên "Con bé này là ai thế Mực?""Đây là.....""Con của hai người."- Cô bé tiếp lời làm cả hai cứng đờ người. "Đúng thế, ba cha, con gặp lại hai người rồi!!!"…