Hebe201913
[JAYWON] ABDUCTION

[JAYWON] ABDUCTION

14,234 2,393 36

Tile: ABDUCTION Author: phanfanunaEdit: BoraPairings: Jay x JungwonCameo: Jaeyun, SunghoonCategory: fantasyRating: MTình trạng bản gốc: HoànLink fic gốc: http://www.wattpad.com/story/59143358?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=Hebe201913&wp_originator=UAM4ba5SYF2aUWeqi3idv%2FvqwfGFFbWdVYo0TLByHdM%2BdBJNOd%2BUZPsGCoxYcaJw28pmE2zNhnRwVftSr%2Ff%2BbdICEGZk6ETCD3J76J7T3MstplrJT3NsQ%2BknY5Xgix4B📌 CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ📌…

[JAYHOON] LẠC VÀO KHU RỪNG ĐOM ĐÓM

[JAYHOON] LẠC VÀO KHU RỪNG ĐOM ĐÓM

2,379 614 14

"Chắc chắn là ... mùa hè năm tới. Anh ấy sẽ không tới nữa."Fic được chuyển thể từ bộ phim cùng tên. (Xuất bản 2011)Author: BoraPairings: Jongseong x Sunghoon Jaeyun x Jungwon (ở P2)Cameo: Heeseung…

[BEOMHYUN VER] EYES

[BEOMHYUN VER] EYES

13,463 1,491 17

Author: phgdeen1306Edit: BoraPairings: BeomGyu x Taehyun📌 CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ 📌Link gốc: http://my.w.tt/4sjrtF5GR8…

[HEEHOON] Hình Như Em Yêu Anh

[HEEHOON] Hình Như Em Yêu Anh

3,671 494 40

Tôi vẫn thường cho rằng, Lee Heeseung là một người hoàn hả. Là bác sĩ trẻ, có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử.Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích góp vài năm vừa đủ xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Park Sunghoon, đứng sau đồng nghiệp là một con người lười èo uột.Nhưng tôi thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi, sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về một người hoàn hảo như Lee Heeseung.Start: 22/07/22End: 22/09/22--------------------------------------------------📌CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ📌Link truyện gốc: http://www.wattpad.com/story/189480045-h%C3%ACnh-nh%C6%B0-em-y%C3%AAu-anhAuthor: downpour0721…