JinnJeonggJukk
Tình cũ |kth|

Tình cũ |kth|

104,463 5,683 25

Summary: "Nếu anh chưa quên tình cũ thì mình chia tay. Đớn đau em xin nhận hết một mình em mang"..."Chào em, tình cũ! Mừng em trở về với thế giới của anh!"Begin: 3-11-2021Complete: 29-12-2021Warning ⚠: Fic lấy cảm hứng từ câu đầu bài hát "Vì - Vũ Duy Khánh". Truyện không xúc phạm bất cứ ai. Các nhân vật không thuộc về tôi nhưng câu chuyện là của tôi nên vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER hay EDIT lại khi chưa có sự cho phép.…

Gã hàng xóm |kth|

Gã hàng xóm |kth|

109,614 5,770 27

Summary: Mối quan hệ kì lạ của em và gã hàng xóm.Begin: 2-9-2021Complete: 30-12-2021Warning ⚠: Truyện không xúc phạm bất cứ ai. Các nhân vật không thuộc về tôi nhưng câu chuyện là của tôi nên vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER hay EDIT lại khi chưa có sự cho phép.…