JunJulia0610
Who Am I?    |AllJa & YaJa|

Who Am I? |AllJa & YaJa|

13 3 2

Chủ yếu là Angst của AllJa và YaJa :)).....Muốn đặt đơn AllJakky? Inbox riêng cho tôi nhé!<3…

[Hữu Danh x Tinh Lâm]+[Trịnh Tài x Huỳnh Lập] Em là của 1 mình tôi thôi~
[AllJaki]~[LHMS+BĐVN+TSBĐ] Tránh xa tôi ra!!!

[AllJaki]~[LHMS+BĐVN+TSBĐ] Tránh xa tôi ra!!!

25,026 1,447 33

Số lượng đơn : 24/24…

[AllHar] Tôi là Người hầu của các thiếu gia?? [Drop]