Lucille0810
•Kim Taehyung• •Imagine• My Bad Girl

•Kim Taehyung• •Imagine• My Bad Girl

172,477 10,761 26

Taehyung x t/b x Jungkook.Anh là 1 CEO trẻ làm giảng viên đại học.Cô là sinh viên nổi loạn với tâm hồn đầy tổn thương."Taehyung, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh""Nhất định lần này tôi sẽ bắt em về làm vợ"Mỗi ngày một chap nhé :))Enjoy~~~…