Meonhoc2110
Haikyuu Đồng Nhân

Haikyuu Đồng Nhân

7,337 207 180

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ Haikyuu.…

Kimetsu no Yaiba Đồng Nhân

Kimetsu no Yaiba Đồng Nhân

24,543 610 145

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ Kimetsu no Yaiba…

Conan Đồng Nhân 5

Conan Đồng Nhân 5

5,969 95 60

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ TTLD Conan.…

Conan Đồng Nhân

Conan Đồng Nhân

59,237 1,308 196

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ TTLD Conan.…

Conan Đồng Nhân 4

Conan Đồng Nhân 4

26,681 535 196

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ TTLD Conan.…

Katekyo Hitman Reborn Đồng Nhân 2

Katekyo Hitman Reborn Đồng Nhân 2

10,037 397 195

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ KHR…

Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân

Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân

845 26 200

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ Đạo Mộ Bút Ký.(Không định làm nhưng sẵn có raw nên đưa lên luôn.Toàn Bình Tà nên không tag cp)…

Bungo Stray Dogs Đồng Nhân 2

Bungo Stray Dogs Đồng Nhân 2

47,536 1,591 196

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ BSD…

Bungo Stray Dogs Đồng Nhân

Bungo Stray Dogs Đồng Nhân

61,961 1,748 198

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ BSD, tag Song Hắc đều là Dazai x Chuuya…

Conan Đồng Nhân 2

Conan Đồng Nhân 2

31,894 716 195

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ TTLD Conan…

Conan Đồng Nhân 3

Conan Đồng Nhân 3

51,776 1,130 200

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ TTLD Conan.…

Naruto Đồng Nhân 5

Naruto Đồng Nhân 5

46,645 1,078 135

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ Naruto…

Naruto Đồng Nhân 3

Naruto Đồng Nhân 3

106,935 2,427 200

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ Naruto…

Naruto Đồng Nhân

Naruto Đồng Nhân

150,985 2,685 200

Tổng hợp một số đam mỹ đồng nhân Naruto…

Naruto Đồng Nhân 2

Naruto Đồng Nhân 2

135,272 2,804 200

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ Naruto…

Naruto Đồng Nhân 4

Naruto Đồng Nhân 4

98,704 2,179 190

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ Naruto…

Kỳ Hồn Đồng Nhân

Kỳ Hồn Đồng Nhân

5,881 67 100

Tập hợp một số đam mỹ đồng nhân Kỳ hồn (Hikaru no go), chủ yếu bản phim truyền hình, có một ít bản manga.…

One Piece Đồng Nhân

One Piece Đồng Nhân

19,025 532 100

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ OP…

Toàn Chức Cao Thủ Đồng Nhân 9

Toàn Chức Cao Thủ Đồng Nhân 9

30,991 663 195

Tổng hợp một số đồng nhân đam mỹ Toàn chức cao thủ.…

Kuroko No Basket Đồng Nhân

Kuroko No Basket Đồng Nhân

9,044 196 125

Tập hợp một số đồng nhân đam mỹ KnB…