Mushinkei_11
[ Hi Trừng ] Tổng Hợp

[ Hi Trừng ] Tổng Hợp

7,371 538 15

Mỗi truyện được chia ra làm nhiều phần, mỗi phần chắc nhiều nhất là 10 chương. Ngược- ngọt tùy cảm xúc tác giả có thể bẻ lái vỡ đầu nhân sinh thì cũng không biết được…

[RoR] tổng hợp đoản văn

[RoR] tổng hợp đoản văn

2,661 311 6

Chủ yếu là Hadqin…

[Hi Trừng] Ngọc Thiên Vương
[Hi Trừng] Say tình
[Hi Trừng] Vampire yêu rồi♡