NhtM21
Những Comic về Lanre

Những Comic về Lanre

13,860 1,298 11

Ờ thì... là tui đã quá vã cặp này mà ít người dịch truyện nên tui sẽ dịch. Có sai xót gì thì mong mọi người thông cảm và tất cả truyện tui dịch chưa có sự xin phép của tác giả.…

Những dj ngắn về Giyuutan

Những dj ngắn về Giyuutan

9,182 643 9

Những dj ngắn này được mình tìm thấy trên Pinterest hoặc trên Facebook và có một số dj ngắn được mình tự dịch nên có lỗi mong mọi người bỏ qua…