ONandNO
[OngNiel] Lãng Mạn Cá Nhân

[OngNiel] Lãng Mạn Cá Nhân

502 43 1

Tác giả: Củi Mục Sữa Bò Editor: ON&NO Số chương: 24Plot: CEO x Cựu model [!] Warning: Có TuesdayTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…

[OngNiel] Xác Ve

[OngNiel] Xác Ve

6,296 714 8

Tác giả: dongzhidongzhiEditor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả.Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…

[OngNie] I Found U

[OngNie] I Found U

1,309 115 1

Tác giả: DaniQiEditor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả.Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…

[OngNiel] Ngã Ba Đường

[OngNiel] Ngã Ba Đường

9,006 881 16

Tác giả: MickeyEditor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả.Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…

[OngNiel] Khoảng Thời Gian Lặng Im

[OngNiel] Khoảng Thời Gian Lặng Im

17,001 1,389 29

Tác giả: Củi Mục Sữa BòEditor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả.Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…

[OngNiel] Đen và Trắng

[OngNiel] Đen và Trắng

1,504 162 1

Tác giả: MickeyEditor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả.Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…

[OngNiel] NielOng's Kakaotalk

[OngNiel] NielOng's Kakaotalk

5,511 567 6

Cre: nielongtalkChém gió: ON&NOVui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của mình :)…

[OngNiel] Sói Lang Của Pháp Sư

[OngNiel] Sói Lang Của Pháp Sư

10,945 1,273 10

Tác giả: Mắt Cá Chân Thủy TinhEditor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả.Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)#HAPPY_DANIEL_DAY…

[OngNiel] Ngủ Ngon Nhé, Tình Yêu (H)

[OngNiel] Ngủ Ngon Nhé, Tình Yêu (H)

4,091 312 1

Tác giả: MickeyEditor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả.Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…

[OngNiel]|Comics| Something

[OngNiel]|Comics| Something

134,160 14,156 88

Nơi tổng hợp từ rất nhiều artist của hai bạn ??Trans & Edit by ON&NOVUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC!…

[OngNiel] Pháo Hoa Rực Rỡ

[OngNiel] Pháo Hoa Rực Rỡ

21,472 2,048 13

Tác giả: Ruộng Dưa Editor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả.Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…

[OngNiel] Thành Phố Khác Biệt

[OngNiel] Thành Phố Khác Biệt

10,582 791 7

Tác giả: Một Bát Bánh QuyEditor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả.Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)#HAPPY_ONG_DAY…

[OngNiel] Some

[OngNiel] Some

9,882 649 5

Tác giả: MickeyEditor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả.Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…

[OngNiel] Sao Đồng Hành

[OngNiel] Sao Đồng Hành

10,643 1,079 8

Tác giả: Củi Mục Sữa BòEditor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…

[OngNiel] Đường Tới Ánh Sáng

[OngNiel] Đường Tới Ánh Sáng

12,014 1,109 16

Tác giả: Fever IgniterEditor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả.Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…

[OngNiel] EUPHORIA

[OngNiel] EUPHORIA

25,234 2,390 14

Tác giả: Đẩy DanOngEditor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả.Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…

[OngNiel] Thù Địch

[OngNiel] Thù Địch

52,504 4,501 30

Tác giả: Chống Nạng Đi Như Thế Nào?Editor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…

[OngNiel] Nghiện Yêu

[OngNiel] Nghiện Yêu

3,248 254 1

Tác giả: Owl_nHyunEditor: ON&NOTruyện edit CHƯA có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…

[OngNiel] Soulmate

[OngNiel] Soulmate

2,082 182 1

Tác giả: Đẩy DanOngEditor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả.Vui lòng không mang đi nơi nào khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…

[OngNiel] Ngày Hôm Qua, Mê Cung, Cây Xương Rồng

[OngNiel] Ngày Hôm Qua, Mê Cung, Cây Xương Rồng

16,380 1,269 14

Tác giả: Tiên Nhân Chưởng Nhiều GaiEditor: ON&NOTruyện edit ĐÃ NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của editor :)…