Quizfrecklesz
𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮, 𝐜𝐥𝐨𝐰𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐬

𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮, 𝐜𝐥𝐨𝐰𝐧 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐬

39,328 4,933 55

ˢᵏᶻYêu anh, chú hề nhà ở rạp xiếc•Banginho, Binsung, Hyunlix, Seungin•[Textfic]P/s: Xin đừng mang chất xám và chất hề của mình đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình nhé._Quizfrecklesz_…

Báo tuổi trẻ

Báo tuổi trẻ

651 116 3

ˢᵏᶻ"Hàng xóm láng giềng với nhau mà cứ chí choé, giờ tao bảo tụi bây về ở với nhau đi, tối đó mà tha hồ chí choé."Trưởng xóm nói thế. Ông đây chịu hết nổi cái cảnh cả tám đứa ngày nào cũng đấu khẩu với nhau rồi._Quizfrecklesz_…