SaintSeiyaDN
[Edit|Fanfic Saint Seiya] Tổng hợp đồng nhân văn

[Edit|Fanfic Saint Seiya] Tổng hợp đồng nhân văn

221 9 3

Tổng hợp các đoản văn, đồng nhần văn ngắn của các CP trong Saint Seiya đến từ nhiều tác giả.…

[Saint Seiya Fanfic dịch]_Ngày thường của Shaka và Mu

[Saint Seiya Fanfic dịch]_Ngày thường của Shaka và Mu

112 11 3

Tác giả: 某条Trans: Hải Đường ĐêmCp: Shaka x Mu (chính)| Dohko x Shion (phụ)Nội dung: Tổng hợp những mẫu chuyện ngắn về cuộc sống ngày thường của Shaka đại vương và Mu Mị Mị* (Mị Mị là từ tượng thanh chỉ tiếng cừu kêu: be be)…