Shino_Vietnam
Nô lệ của kẻ thắng

Nô lệ của kẻ thắng

281 47 2

Khi chỉ tình quấn lấy đôi ta…

Bông hoa sen[Drop]
[Sovnaz] Tình cũ

[Sovnaz] Tình cũ

4,085 469 9

cre bìa : @amaya_088 on twi…

Tiệm trà oneshot [Drop]

Tiệm trà oneshot [Drop]

56,845 3,400 34

Nhận đặt đơnVui lòng ghi rõ ai top hay botbối cảnh cũng như kết và cốt của truyện…

Love or hate ( Coutryhumans Ussr x Nazi )

Love or hate ( Coutryhumans Ussr x Nazi )

168 25 1

cre bìa : cần tìm"ngươi không thể bắt được ta, Nazi""Vậy ngươi cũng đừng hòng thoát được ta"đây là phần viết lại dựa trên cốt truyện của bộ truyện cũ…

Tội Lỗi Và Tình Yêu [Drop]

Tội Lỗi Và Tình Yêu [Drop]

2,185 193 4

vã ồ tế bê ~Lấy ý tưởng bối cảnh về TR…