SoleJayT
[AllTee] Solitary?

[AllTee] Solitary?

3,731 214 10

•Tình Trạng Fic: Hoàn Thành•All × Nguyễn Thanh Tuấn (Justatee)•Lưu ý: 3P, H+[<>]Sẽ có Couple bạn thích và không thích, nếu không xem vui lòng Click Back.…

[RhymTee] [BDSM] Bad Blood [Chuyển Ver]

[RhymTee] [BDSM] Bad Blood [Chuyển Ver]

5,912 256 14

📍Chuyển Ver Đã Có Sự Cho Phép Của Tác GiảĐức Thiện và Thanh Tuấn yêu nhau. Đức Thiện hiểu lầm chuyện Thanh Tuấn đã giúp Đăng Toàn giết hắn. Hắn nhảy xuống biển đào tẩu. Khi mà trở lại với bộ dạng sống sót, hắn bắt giam anh. Đức Thiện giam cầm Thanh Tuấn và trừng trị anh. Chuyện thực hư thế nào, tại sao số mệnh lại như vậy? Tất cả sẽ được tiết lộ trong truyện.• Tác giả: Cáo Chồn (@caochon03)• Tình trạng fic gốc: hoàn thành (14 chap)• Tình trạng chuyển ver: hoàn thành• Couple: Rhymastic × Justatee • Thể loại: trùm giang hồ công x diễn viên thụ, BDSM, HE• Cảnh báo:❗Nội dung có BDSM, không phù hợp với lứa tuổi dưới 18.❗OOC, nhân vật và câu truyện đều là hư cấu.❗Nếu không phù hợp với thể loại này, vui lòng Click Back.[<>]Rank Ever Achieved:#1 Rhymastic#2 BDSM#4 RhymTee#6 Justatee…

[RhymTee] You Are My Angel [Hoàn]

[RhymTee] You Are My Angel [Hoàn]

8,327 854 41

•Tình Trạng Fic: Hoàn Thành (40 chap)•Thể Loại: Boy Love, HE.•Lưu ý: có H+•Couple Chính:Vũ Đức Thiện × Nguyễn Thanh Tuấn (Rhymastic) (Justatee)•Couple Phụ:Lê Nguyễn Trung Đan × Phạm Hoàng Khoa (Binz) (Karik)[<>]Rank Ever Achieved:#1 RhymTee#1 Justatee#2 Binz#3 BinRik#5 Rhymastic#15 Karik…