Tanvuongmaikeo
《Tổ Hợp OTP Nhỏ Nhoi Trong Record Of Ragnarok》[Tạm Drop]

《Tổ Hợp OTP Nhỏ Nhoi Trong Record Of Ragnarok》[Tạm Drop]

17,095 1,267 36

Truyện OOc nặng cân nhắc kĩ khi đọc LWL Chuyện lúc đầu viết tắt khá nhiều nên mn thông cảm ="))Chúc các bác đọc truyện vui zẻ UWU >=333Truyện hiện tại đang tạm Drop, vì T/G bí ý tưởng, truyện có thể ra thêm chap nếu có ý tưởng hoặc là Drop vv…