ThyAnTrn656
Gió tầng nào - Mây tầng đó

Gió tầng nào - Mây tầng đó

0 0 36

Ông trùm giới buôn bán vũ khí và cô Tiểu thư hào môn danh giá.…

Vương Giả

Vương Giả

2 0 1

Viết về cô tiểu thư thừa kế rất nhiều tài sản nhưng vẫn muốn tự thân lập nghiệp, không muốn dựa vào gia đình, mặc dù gia đình cô rất giàu có và quyền lực.…