TrnH578
[BL/AllIsa] Chance

[BL/AllIsa] Chance

43 5 1

Vào đọc rồi biết…

[HOÀN] [TR/AllTake] Lấy Chồng

[HOÀN] [TR/AllTake] Lấy Chồng

17,559 1,978 12

Cam tâm tình nguyện đi lấy chồng, tưởng ai hoá ra là đám ngày xưa thích làm bất lương khiến cậu phải phát điên lên vì đi cứu bọn nó.⚠️ Warning ⚠️- Nhân vật OCC- Không ai chết- Những char nữ thành nam- Không có trong harem: Pa, Pe, Mochi, bộ tứ Mizo- Không giam cầm, chiếm hữu cao, hắc hoá, thay thế- Tuổi các giữ nguyên ở tương lai, hội anh già trẻ hơn vài tuổi.- Takemichi không du hành thời [email protected]