VeniceLam520
TANG PHI [ BibleBuild ]

TANG PHI [ BibleBuild ]

257 25 5

Truyện được chuyển ver…

𝙳ụ 𝚍ỗ 𝚋é 𝚌𝚘𝚗 [ 𝙱𝚒𝚋𝚕𝚎𝙱𝚞𝚒𝚕𝚍 ]

𝙳ụ 𝚍ỗ 𝚋é 𝚌𝚘𝚗 [ 𝙱𝚒𝚋𝚕𝚎𝙱𝚞𝚒𝚕𝚍 ]

2,499 198 3

C H U Y Ể N V E RTên gốc: 蓄谋已久Tác giả: 权无知Nguồn: Qtdammy Link: http://qtdammy.blogspot.com/Link: http://www.gongzicp.com/novel-137333.html…

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒐̛𝒊 ! 𝑬𝒎 𝒗𝒆̂̀ 𝒓𝒐̂̀𝒊 [ 𝑩𝒊𝒃𝒍𝒆𝑩𝒖𝒊𝒍𝒅 ]

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒐̛𝒊 ! 𝑬𝒎 𝒗𝒆̂̀ 𝒓𝒐̂̀𝒊 [ 𝑩𝒊𝒃𝒍𝒆𝑩𝒖𝒊𝒍𝒅 ]

24,280 2,106 15

❌ CẢNH BÁO TRƯỚC KHI ĐỌC❌Đây là truyện được chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu tác giả yêu cầu gỡ sẽ gỡ ngay. Truyện không dùng với mục đích thương mại.Bible tự tử chết ở trường sau khi Bible đã tỏ tình với thầy Build _ giáo viên dạy tiếng anh của trườngTên truyện gốc: 鬼攻Tên tác giả: 小南姐姐…

𝐕𝐞𝐠𝐚𝐬𝐏𝐞𝐭𝐞'𝐬 𝐕𝐚𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 [ 𝐄𝐝𝐢𝐭 ]

𝐕𝐞𝐠𝐚𝐬𝐏𝐞𝐭𝐞'𝐬 𝐕𝐚𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 [ 𝐄𝐝𝐢𝐭 ]

23,708 1,516 20

Đây là một vài câu chuyện nhỏ về VegasPete…

𝙑𝙖𝙢𝙥𝙞𝙧𝙚 𝙑𝙚𝙜𝙖𝙨𝙋𝙚𝙩𝙚

𝙑𝙖𝙢𝙥𝙞𝙧𝙚 𝙑𝙚𝙜𝙖𝙨𝙋𝙚𝙩𝙚

2,038 161 3

Một vài câu chuyện nhỏ cho Vegaspete…

𝑳𝒐𝒗𝒆 𝒔𝒊𝒄𝒌 | 𝑷𝑨𝑵𝑮𝑾𝑨𝑽𝑬 |

𝑳𝒐𝒗𝒆 𝒔𝒊𝒄𝒌 | 𝑷𝑨𝑵𝑮𝑾𝑨𝑽𝑬 |

282 22 1

Một câu chuyện nhỏ về PangWaveLưu ý ❗❗❗: Đây là bản dịch không phải bản gốc…