White_Flower_000
Kẻ đội mồ - SS1- Đến khi giải phóng ( AllVietNam )

Kẻ đội mồ - SS1- Đến khi giải phóng ( AllVietNam )

12,856 2,115 49

Đây là bộ tiểu thuyết làm lại của ThienQuy7130 do máy kia bị hỏng , nội dung vẫn như cũ chỉ là cách viết hơi khác thôiLưu ý :+ hơi tục , very tục và rất rất tục+ yếu tố máu me có+ hài có+ nhân vật cột trụ thiểu năng có+ muối trộn thủy tinh everywhere+ bối cảnh , tính chất , nhân vật , tính cách và 1 số thứ khác được lấy từ yếu tố ngoài đời thật , nhiều thứ các 'người chơi' không tin cũng được vì nó thô và nó với nhiều người là very ảo…

Những ngày chờ tiếng trống truờng vang <P1>

Những ngày chờ tiếng trống truờng vang

40 17 3

Mỗi ngày mỗi ngày cùng với cái lớp khốn nạn Mỗi ngày mỗi ngày điếc cả cái lỗ taiMỗi ngày mỗi ngày quay cuồng trong bất lựcMỗi ngày mỗi ngày chờ tiếng trống vang…