Zeel_jkp_smtk
[Biblebuild] - Tổng Tài Lạnh Lùng Theo Đuổi Tôi

[Biblebuild] - Tổng Tài Lạnh Lùng Theo Đuổi Tôi

19,333 1,913 18

Ở đây chỉ có tổng tài Bible Wichapas Sumettikul và thư kí của anh ta Build Jakapan Phuttha...Fic tào lao và vui vẻ nên mong những thanh niên không thích sự nhây của au thì mời ra ngoài.…

[VegasPete] - Xin Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa

[VegasPete] - Xin Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa

232 35 3

"Pete,em có thể yêu anh thêm một lần nữa có được không?".-Truyện này ngọt trước ngược sau,và rơi vào kết OE hoặc SE-Truyện là giả VegasPete mới là thật…

[Vegas-Pete] Fanfic Về Cuộc sống Dợ Chồng Sau Hôn Nhân

[Vegas-Pete] Fanfic Về Cuộc sống Dợ Chồng Sau Hôn Nhân

5,279 278 11

Một số fic nhỏ về cuộc sống hôn nhân của VegasPeteTruyện sẽ có nhiều lúc ngọt sâu răng nên hãy cẩn thận 📌Cấm sao chép truyện và đạo ý tưởng của tác giả,vì nếu tác giả biết tác giả sẽ buồn 7 ngày 7 đêm…

[Biblebuild] - N'Bible đừng bám người có được không?

[Biblebuild] - N'Bible đừng bám người có được không?

9,072 497 7

Fic này tui viết với mục đích thỏa mãn sự ume Biblebuild Đã drop vì tác giả não quá lép nên không viết thêm được ✅📌Cấm sao chép truyện và đạo ý tưởng của tác giả,vì nếu tác giả biết tác giả sẽ buồn 7 ngày 7 đêm…