_BibleBuild2506_
[BibleBuild] Cưng chiều em

[BibleBuild] Cưng chiều em

244,878 17,867 38

_Thể loại : Ngọt 100%, BL and HE__Mọi người có thể thoải mái mang truyện của tôi đi đâu cũng được nhé, tôi không cấm, cám ơn:3_ _Iu:33_…

[NopTa] Yêu Anh Nhìu Lắm, P'Nop!

[NopTa] Yêu Anh Nhìu Lắm, P'Nop!

7,873 1,086 8

_Thể loại: ABO, 1x1, BL, Ngọt, HE?_Couple chính: NopTa_Couple phụ: ?_Liệu một Beta đã phẫu thuật chuyển đổi thành một Omega vì một lí do nào đó mà có thể yêu một Alpha được coi là vệ sĩ mới vào nghề không đây?_Chúng ta cùng nhao đón xem nhá😆…