_NIlN_
[BibleBuild] Bơ gọi Biu là Pí đi.
[VegasPete] TÔI và EM

[VegasPete] TÔI và EM

737 34 3

Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi. Đây là nhân vật mượn từ tiểu thuyết KPTS và những gì trong truyện không áp đặt theo tiểu thuyết. Viết theo ngẫu hứng khi nhớ VegasPete!ooc…