aailnhg
𝘯𝘰𝘮𝘣𝘳𝘦𝘴 𝘥'𝘢𝘯𝘨𝘦𝘴

𝘯𝘰𝘮𝘣𝘳𝘦𝘴 𝘥'𝘢𝘯𝘨𝘦𝘴

15,084 1,592 20

𝐀𝐔𝐓𝐇𝐎𝐑: @𝐚𝐚𝐢𝐥𝐧𝐡𝐠𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆: 𝐎𝐎𝐂 [ 𝐎𝐔𝐓 𝐎𝐅 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐀𝐂𝐓𝐄𝐑 ]"Không yêu em thì tôi đã vứt em cho lũ nguyền hồn chơi rồi."DO NOT REUP!TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD!…

𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘰𝘷𝘦.

𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘰𝘷𝘦.

37,374 3,961 30

𝐀𝐔𝐓𝐇𝐎𝐑: @𝐚𝐚𝐢𝐥𝐧𝐡𝐠𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆: 𝐎𝐎𝐂 [ 𝐎𝐔𝐓 𝐎𝐅 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐀𝐂𝐓𝐄𝐑 ]"𝘐 𝘸𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘣𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘢𝘵 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵."DO NOT REUP!TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD!…

𝘧𝘪𝘳𝘦𝘸𝘰𝘳𝘬𝘴.

𝘧𝘪𝘳𝘦𝘸𝘰𝘳𝘬𝘴.

3,108 373 8

𝐀𝐔𝐓𝐇𝐎𝐑: @𝗸𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗿𝘀𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗟𝗔𝗧𝗢𝗥: @𝗮𝗮𝗶𝗹𝗻𝗵𝗴𝙛𝙞𝙧𝙚𝙬𝙤𝙧𝙠𝙨 | 𝒖𝒔𝒉𝒊𝒋𝒊𝒎𝒂 𝒘.Tỏ tình với người bạn thân lâu năm, liệu cậu ấy có đáp lại tình cảm của bạn không?TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP MÌNH DỊCH. XIN ĐỪNG REUP HAY CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC Link tác giả: http://www.wattpad.com/user/kinstars…