ashiteru_09
rensung | thằng điên

rensung | thằng điên

199 69 8

thằng điên si tình. ý tưởng từ mv "thằng điên" của justatee và phương ly.đây chỉ là fanfiction.…

hyuckren | apocalypse

hyuckren | apocalypse

76 13 1

tận diệt.…

bbangsaz | cô thợ may

bbangsaz | cô thợ may

402 74 1

cô hân và mẹ trí.…

annyeongz | delusional

annyeongz | delusional

191 33 1

ảo tưởng.…

ryeji | mưa

ryeji | mưa

119 22 1

em chết, tôi cũng chết.…