b_k_e_a_l_y
|Vkook| This love can't contain you

|Vkook| This love can't contain you

513 43 11

"Dẫu tình yêu em cao sang đến đâu cũng chả thắng lại tương lai của anh.'…

|Vkook| Mây Tan

|Vkook| Mây Tan

35 1 2

tình yêu thời niên thiếu khiến em nhớ mãi.một chút ngẫu hứng của bản thân…

|Taekook| (Vkook/ABO) Rain covers my eyes

|Taekook| (Vkook/ABO) Rain covers my eyes

2,999 170 18

"Mưa chưa tạnh mắt em còn nhoè."start : 19/01/2023end : DK có 40 chap và 14 phiên ngoại.Nếu có ý tưởng sẽ lên phần 2. Có lẽ phần 2 mình sẽ viết chuỗi 1618 là thời niên thiếu đồ đó và cả cuộc sống sau kết hôn.…