bbitaekook_
Winter Bear | taekook ( Hoàn )

Winter Bear | taekook ( Hoàn )

39,920 1,591 34

Tình cảm bị chia cắt bốn năm , liệu khi tái hợp có như ngày đầu ...?Nếu đã là của nhau thì không cần phải gấp gáp làm gì Đây chỉ là tác phẩm xàm xí của mình trong khi bị F0 , văn chương lủng củng lắm nên chị em đừng nói lời cay đắng nhoaa , iu nhìuuu…