biblebuildrealvl
[BibleBuild] 30

[BibleBuild] 30

28,211 3,079 31

"Em 20 ngày ấy, vẫn là giây phút này đây"…

[BibleBuild] Trăng sáng, nắng vàng, lá nhỏ và em

[BibleBuild] Trăng sáng, nắng vàng, lá nhỏ và em

783 60 4

Em đến vào những ngày xanh.…

[BibleBuild] Our summer

[BibleBuild] Our summer

4,931 381 7

Vài mảnh nhỏ nhặt viết cho BibleBuild…

Vài điều nhỏ nhặt viết cho HanKisa

Vài điều nhỏ nhặt viết cho HanKisa

4,370 629 6

Những mẩu chuyện ngắn mà tớ viết về hai bạn nhỏ, có HE, có SE, có cả R18 chắy đíc.…

Dở dang | HanKisa

Dở dang | HanKisa

34,070 6,302 33

Vẫn là Hankisa, nhưng là bối cảnh Việt Nam xưa siêu cháy.…