bndp_Ami
[AllJoon]. Bảo Bối Của Tổng Tài

[AllJoon]. Bảo Bối Của Tổng Tài

31,796 1,947 25

Đọc đi rồi cho tui nhận xét 👉🏻…

[ alljoon ] namjoon ah! đừng làm việc nữa mà

[ alljoon ] namjoon ah! đừng làm việc nữa mà

1,146 130 4

- Nè, anh đi chới với em đi /jimin/- không, anh bận lắm / namjoon- đừng có làm việc nữa joon ahhh / bangtan/…

[ bangtan x you ] hoài niệm

[ bangtan x you ] hoài niệm

26 2 2

support truyện mới của mình nhé !…