bomi_writter
[Đam mỹ, thô tục, 18+] Nhật ký đêm khuya

[Đam mỹ, thô tục, 18+] Nhật ký đêm khuya

473,362 3,772 19

Truyện H+ không có tam quan.…

[Đam Mỹ Vườn Trường 18+] Viễn Khanh

[Đam Mỹ Vườn Trường 18+] Viễn Khanh

3,674 60 2

Hằng Viễn x Lan KhanhAnh kế…

[Đam mỹ hiện đại, 18+] Thượng Quan

[Đam mỹ hiện đại, 18+] Thượng Quan

1,974 26 1

Sủng văn, ngọt ngào1x1…

[Đam Mỹ Cổ Trang, 18+] Sư tôn

[Đam Mỹ Cổ Trang, 18+] Sư tôn

2,105 49 1

Đoản vănSư đồ luyếnNiên hạ…