bxinh_tbi
[ 0504 ] đôi ta

[ 0504 ] đôi ta

733 100 3

nơi đây có đôi ta________Tên truyện: đôi ta Tác giả: bxinh_" những ngày chỉ có đôi ta " Nhân vật không thuộc về tác giả Không có thật và không áp đặt lên thực tế !!!…

[ 0504 ] tủi thân

[ 0504 ] tủi thân

713 65 1

phải chăng anh đã chán em mất rồi ?________________Tên truyện: tủi thânTác giả: bxinh_việt anh đáng ghét lắm toàn bỏ em một mình thôi...Nhân vật không thuộc về tác giảKhông có thật và không áp đặt lên thực tế !!!…

[ 0504 ] em trên lưng

[ 0504 ] em trên lưng

338 45 1

Em trên lưng_____________Tên truyện: em trên lưng Tác giả: bxinh_Em trên lưng nắng hạ nhẹ nhàngNhân vật không thuộc về tác giảKhông có thật và không áp đặt lên thực tế!!!!!…

[ 1408 ] ốm

[ 1408 ] ốm

1,276 127 1

Văn Trường trở về nhà sau hai tuần cùng câu lạc bộ __________________Tên truyện: ốmTác giả: bxinh_Bạn...Nhân vật không thuộc về tác giảKhông có thật và không áp đặt lên thực tế !!!…

[ 0504 ] gã và em

[ 0504 ] gã và em

12,727 1,315 21

Gã và Em chỉ vậy thôi_________Tên truyện: Gã và EmTác giả: bxinh_ Cậu ơi em thương cậu lắm !Tôi thương em lắm em ơi...Nhân vật không thuộc về tác giảKhông có thật và không áp đặt lên thực tế!!!…

[ 1802 ] quay lại

[ 1802 ] quay lại

1,511 177 5

Em hy sinh vì hắn nhưng rồi nhận lại được những gì...___________________Tên truyện: quay lạiTác giả: bxinh_Xin lỗi vì đã khiến em đau..Nhân vật không thuộc về tác giả Không có thật và không áp đặt lên thực tế !!!…