ichika_____
𝐂𝐡𝐚𝐫 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐋𝐚 𝐕𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐨𝐬𝐞

𝐂𝐡𝐚𝐫 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐋𝐚 𝐕𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐨𝐬𝐞

4,807 423 18

Ở đây tớ viết về những nhân vật tớ yêu thích, nếu các cậu cũng vậy thì hãy cùng chill với tớ nhéCác char tớ yêu thích sẽ ở những bộ truyện sau: Naruto, Jujutsu Kaisen, Haikyuu, Blue Lock, Windbreaker (manhwa), My Hero Academia, Tokyo Revengers, ...DO NOT REPOST WITHOUT AUTHOR'S CONSENT!…

𝘏𝘢𝘪𝘬𝘺𝘶𝘶 × 𝘙𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳  𝘈 𝘭𝘪𝘵𝘵𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺 ♡
𝕁𝕦𝕛𝕦𝕥𝕤𝕦 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕟 × ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕀𝕞𝕒𝕘𝕚𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 (𝟚)
𝕁𝕦𝕛𝕦𝕥𝕤𝕦 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕟 × ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕚𝕞𝕒𝕘𝕚𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟