licrester
[kinnvegas] 𝚌𝚛é𝚙𝚞𝚜𝚌𝚞𝚕𝚎
[aov] vớt trăng dưới nước, gom lời của mây.

[aov] vớt trăng dưới nước, gom lời của mây.

3,063 233 15

trăng chạm là tan, mây cao không tới.…

[ChanBig] băng đạn.

[ChanBig] băng đạn.

8,685 1,080 9

"khẩu súng này có 12 viên, hãy bắn em khi chỉ còn một viên trong băng đạn"…

[TimeTay] tình ta.

[TimeTay] tình ta.

8,769 857 8

trần đời sẽ chẳng có gì hoàn hảo, tình ta cũng vậy.…

[Nanon - Chimon] bạn yêu

[Nanon - Chimon] bạn yêu

10,671 1,100 30

Nanon và Chimon dính độc tình yêu, mối quan hệ liền biến thành vừa là bạn thân nhưng cũng là người yêu.…