meimmm---
[18+] seoksoo • like a river

[18+] seoksoo • like a river

26,308 1,571 7

Lee Seokmin x Hong JisooAuthor: meilinh_04.Beta: Ya_Tom.Trạng thái: Đã hoàn thành.Warning: Có chứa nội dung liên quan đến tình dục nam x nam. Không thích nhanh chóng click back. Bạn đã được cảnh báo.Không chấp nhận chuyển ver/edit.…

[18+] seoksoo - thật ngại quá. alpha nhà tôi lại khóc nữa rồi.
seoksoo • bé con của anh

seoksoo • bé con của anh

27,854 3,291 20

Lười quá hổng ghi nữa…

[series 18+] seoksoo • lust

[series 18+] seoksoo • lust

47,534 2,788 11

Toàn truyện H(ài)…

seoksoo • chưa phải ngày lành tháng tốt, chưa thể yêu em!

seoksoo • chưa phải ngày lành tháng tốt, chưa thể yêu em!

2,389 272 3

chiếc hố não tàn nhất quả đất =))))…

[18+] seoksoo • rời môi

[18+] seoksoo • rời môi

36,521 2,821 11

đọc intro hoặc không đọc cũm đượt 🤌…

Hong Jisoo và chuỗi ngày lấy lại tôn nghiêm của mình.

Hong Jisoo và chuỗi ngày lấy lại tôn nghiêm của mình.

1,980 266 2

đi xem mắt hộ mà lỡ phải lòng đối tượng thì phải làm sao?…

50 điều mà Lee Seokmin không được làm.

50 điều mà Lee Seokmin không được làm.

2,046 256 1

nghĩa trên mặt chữ - 50 điều mà Lee Seokmin không được làm.phúc lợi 700 pho lâu ơ…

50 điều mà Hong Jisoo không được làm.

50 điều mà Hong Jisoo không được làm.

2,632 352 1

Phúc lợi 5 chăm anh em pho lâu ơ lải la.…

seoksoo • heaven signs

seoksoo • heaven signs

45,634 4,153 49

Lee Seokmin x Hong JisooAuthor: meilinh_04Trạng thái: Ngừng viết.…

[18+] seoksoo • make love

[18+] seoksoo • make love

16,837 933 3

Lee Seokmin x Hong JisooAuthor: meilinh_04Beta: Ya_TomTrạng thái: Đã hoàn thànhWarning: Có chứa nội dung liên quan đến tình dục nam x nam. Không thích nhanh chóng click back. Bạn đã được cảnh báo.Không chấp nhận chuyển ver/edit.…

seoksoo • love you to the moon and back

seoksoo • love you to the moon and back

3,900 335 3

a kyeomshu week projectLee Seokmin x Hong JisooAuthor: meilinh_04Beta: Ya_TomTrạng thái: Đã hoàn thành…

cheolhan • afterglow

cheolhan • afterglow

20,218 1,622 7

Choi Seungcheol x Yoon JeonghanTrúc mã x Trúc mãAuthor: meilinh_04Beta: meilinh_04Trạng thái: Đã hoàn thành…

[18+] seoksoo • ngày người trở về

[18+] seoksoo • ngày người trở về

6,679 465 2

Lee Seokmin x Hong JisooAuthor: meilinh_04.Beta: Ya_Tom, ___nnta.Trạng thái: Đã hoàn thành.Warning: Có chứa nội dung liên quan đến tình dục nam x nam. Không thích nhanh chóng click back. Bạn đã được cảnh báo.Không chấp nhận chuyển ver/edit.…

seoksoo • khi hoàng hôn dần vụt tắt

seoksoo • khi hoàng hôn dần vụt tắt

2,152 159 2

Lee Seokmin x Hong JisooAuthor: meilinh_04Beta: Ya_Tom, ___nntaTrạng thái: Đã hoàn thànhKhông chấp nhận chuyển ver/edit.…

[18+] seoksoo • thỏ tinh.

[18+] seoksoo • thỏ tinh.

7,348 443 2

Lee Seokmin x Hong JisooNgười x Người bán thỏAuthor: meilinh_04Beta: Ya_TomTrạng thái: Đã hoàn thànhWarning: Có chứa nội dung liên quan đến tình dục nam x nam. Không thích nhanh chóng click back. Bạn đã được cảnh báo.Không chấp nhận chuyển ver/edit.…

cheolhan • tiệm cắt tóc lion

cheolhan • tiệm cắt tóc lion

15,519 1,745 8

Choi Seungcheol x Yoon JeonghanChủ tiệm tóc x Khách hàngAuthor: meilinh_04.Beta: ___nnta.Trạng thái: Đã hoàn thành.Không chấp nhận chuyển ver/edit.…

[18+] seoksoo - tôi yêu sếp, nhưng sếp cứ mãi friendzone tôi!

[18+] seoksoo - tôi yêu sếp, nhưng sếp cứ mãi friendzone tôi!

4,994 473 2

lại là fic pỏn ịch ịch nhau của otp không vì dịp gì cả =)))…