melanophile_
những mẫu truyện nhỏ [LH]

những mẫu truyện nhỏ [LH]

7,293 438 13

vài chương cover từ những series mà mình yêu thíchdoha x luongthuylinh…

[linhha] - odnoliub

[linhha] - odnoliub

35,053 4,565 48

doha x luongthuylinhmột nơi mà tình yêu không phân biệt giới tính, mọi người đều có quyền được yêu và được hạnh phúc.warning: lowercase, ooc.…

[linhha] - Ngày xưa có câu chuyện tình

[linhha] - Ngày xưa có câu chuyện tình

17,235 1,821 50

doha x luongthuylinhlưu ý: tình tiết trong chuyện hư cấu, không thích có thể không đọc.Author: jjlcb882016Mình không phải tác giả gốc, đây là fic cover.…