peacachoo
⦉𝐄𝐝𝐢𝐭| 𝐏𝐨𝐧𝐝𝐏𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧⦊ 𝙿𝚑𝚞𝚠𝚒𝚗 - 𝙳𝚘𝚗'𝚝 𝚂𝚌𝚊𝚛𝚎

⦉𝐄𝐝𝐢𝐭| 𝐏𝐨𝐧𝐝𝐏𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧⦊ 𝙿𝚑𝚞𝚠𝚒𝚗 - 𝙳𝚘𝚗'𝚝 𝚂𝚌𝚊𝚛𝚎

71,179 6,911 46

Phuwin... Mau nhìn anh đi, đừng sợ, mọi chuyện qua rồi, hiện tại chẳng phải em đã có anh rồi sao, anh sẽ bảo vệ em...______ Tác giả: Ga_ram Edit: ᩏꫀꪖ🌻 Fic gốc: [ PANWINK ] Jihoon - Đừng sợTình trạng bản gốc: Đã hoàn thànhTruyện chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả𝐏/𝐬: Đọc thêm thông tin của truyện trong phần [Intro]🚫 𝐕𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐞-𝐮𝐩 𝐡𝐚𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐖𝐚𝐭𝐭𝐩𝐚𝐝 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐨́ 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐞́𝐩𝚂𝚝𝚊𝚛𝚝𝚎𝚍: 𝟶𝟼.𝟶𝟷.𝟸𝟸𝙴𝚗𝚍𝚎𝚍: 𝟸𝟻.𝟶𝟹.𝟸𝟸…

⦉𝐏𝐨𝐧𝐝𝐏𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧⦊ 𝙷𝚘𝚗𝚎𝚢 𝙻𝚘𝚟𝚎

⦉𝐏𝐨𝐧𝐝𝐏𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧⦊ 𝙷𝚘𝚗𝚎𝚢 𝙻𝚘𝚟𝚎

10,461 1,248 24

"Phuwin, bé muốn nhâm nhi chút mật ong với anh không?""Mật ong ngọt như tình ta phải hông anh?"_____ Tác giả: ᩏꫀꪖ🌻 ❤️ Nơi viết những mẩu chuyện nhỏ của anh và emCó hũ mật ong cất giấu hai trái tim chung nhịp🍯🚫 𝐕𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐞-𝐮𝐩 𝐡𝐚𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐖𝐚𝐭𝐭𝐩𝐚𝐝 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐨́ 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐞́𝐩𝚂𝚝𝚊𝚛𝚝𝚎𝚍: 𝟸𝟷.𝟶𝟸.𝟸𝟸…

⦉Đσα̉n| вrıghtwın⦊ ♥︎ 𝙽𝚐𝚘̣𝚝 𝚗𝚐𝚊̀𝚘 𝚍𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚎𝚖 ♡

⦉Đσα̉n| вrıghtwın⦊ ♥︎ 𝙽𝚐𝚘̣𝚝 𝚗𝚐𝚊̀𝚘 𝚍𝚊̀𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘 𝚎𝚖 ♡

27,358 2,132 57

Là một fic nhỏ tập hợp những mẩu chuyện của sói rén Sáng Trần và thỏ nhỏ Minh Hắng. _______©️Cre : Đong đưa with Hoppi ☀︎ http://www.facebook.com/WithHoppi/Chuyên mục: Hôm nay Sáng và Thắng nói gì với nhau thế?Author: @WithHoppi…

⦉𝐄𝐝𝐢𝐭| 𝐏𝐨𝐧𝐝𝐏𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧⦊ 𝙵𝚊𝚕𝚕 𝚒𝚗 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚕𝚘𝚟𝚎

⦉𝐄𝐝𝐢𝐭| 𝐏𝐨𝐧𝐝𝐏𝐡𝐮𝐰𝐢𝐧⦊ 𝙵𝚊𝚕𝚕 𝚒𝚗 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚕𝚘𝚟𝚎

9,678 1,011 13

[ Pond Naravit - Phuwin Tangsakyuen ]❝...mỗi ngày một câu chuyện, mỗi ngày lại yêu em nhiều hơn. ❞_____ tác giả: mer edit: ᩏꫀꪖ🌻 fic gốc: lâm trận tuốt súng ↬ fall in your loveTình trạng bản gốc: Đã hoàn thànhTruyện chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả🚫 𝐕𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐞-𝐮𝐩 𝐡𝐚𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐖𝐚𝐭𝐭𝐩𝐚𝐝 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐨́ 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐞́𝐩- start: 03/04/2022.- end: 16/07/2022.…

⦉𝐄𝐝𝐢𝐭| 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐖𝐢𝐧⦊ 𝙲𝚛𝚞𝚜𝚑 𝙾𝚗 𝚈𝚘𝚞

⦉𝐄𝐝𝐢𝐭| 𝐁𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭𝐖𝐢𝐧⦊ 𝙲𝚛𝚞𝚜𝚑 𝙾𝚗 𝚈𝚘𝚞

64,879 4,874 62

Bright Vachirawit là mặt trời mùa đông.Win Metawin là tia nắng mùa hè._______ Tác giả: YiiYan Edit: Pea Fic gốc: [ OngNiel ] Crush On YouTình trạng bản gốc: Đã hoàn thànhTruyện chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giảP/s: Đọc thêm thông tin của truyện trong phần [Intro]🚫 𝐕𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐞-𝐮𝐩 𝐡𝐚𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐖𝐚𝐭𝐭𝐩𝐚𝐝 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐨́ 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐡𝐞́𝐩…