snowflake6201
[Edit][Jelsa] Ice and Frost

[Edit][Jelsa] Ice and Frost

8,076 796 22

Nguồn: jjwxc.net/onebook.php?novelid=2035730Tác giả: Du Linh Tích Edit: Elis (@snowflake6201 Wattpad)Pairing: Jelsa (Jack Frost - Elsa)Disclaimer: nội dung truyện thuộc về tác giả. Bản edit chỉ được đăng tải tại tài khoản @snowflake6201 trên Wattpad.…

[Jelsa] Duyên tình truyền kiếp

[Jelsa] Duyên tình truyền kiếp

20,144 1,782 27

Author: Elis (@snowflake6201 Wattpad)Pairing: Jelsa (Jack Frost - Elsa)Category: Fanfic, GeneralDisclaimer: Nhân vật thuộc về Disney và Dreamwork, nội dung truyện thuộc về tác giả.Truyện chỉ được đăng tải tại tài khoản @snowflake6201 trên Wattpad.…

[Jelsa] [Trans] Words of Warmth

[Jelsa] [Trans] Words of Warmth

155 15 1

Tạm dịch: Ngôn từ ấm ápNguồn: http://www.fanfiction.net/s/10078405/1/Words-of-WarmthAuthor: DyslexicFanatic (Fanfiction)Translator: Elis (@snowflake6201)Disclaimer: Truyện thuộc về tác giả, bản dịch thuộc về tôi.Truyện đã được dịch với sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…

Thần thoại Hy Lạp

Thần thoại Hy Lạp

136,527 908 143

Nguyễn Văn Khoả…