somuchuwu
Ngoài kia bão tố

Ngoài kia bão tố

10,833 1,086 13

12 day OTP writing challengeFrom 200401 to 200412Vì Covid-19 và 15 ngày cách ly xã hội, nên 12 oneshots sẽ lần lượt ra đời theo một bài hát được random trong fav playlist của mình. Và ngoài đường đang có bão đấy, đừng ra ngoài nhé mọi người.…

I've been searching all my life

I've been searching all my life

253 34 1

Một trang bản thảo cũ. Thật ra mình đã post những câu chuyện này ở một account khác, và đương nhiên, đã thay tên nhân vật. Nhưng vì bản thảo gốc thuộc về Jaedo, nên mình nghĩ mình cần phải trả nó về đúng nơi nó cần về.…

Sin City's cold and empty

Sin City's cold and empty

297 44 1

Một trang bản thảo cũ. Thật ra mình đã post những câu chuyện này ở một account khác, và đương nhiên, đã thay tên nhân vật. Nhưng vì bản thảo gốc thuộc về Jaedo, nên mình nghĩ mình cần phải trả nó về đúng nơi nó cần về.…

Đào ngọt

Đào ngọt

10,392 957 5

Sweet as Peach"Yêu là không sao giấu được. Ngậm miệng, đôi mắt sẽ nói ra"…

Cái gì đó ngọt ngọt

Cái gì đó ngọt ngọt

3,616 432 2

Jaehyun likes something sweet, such as his (a little bit) stupid boyfriend.Mừng sinh nhật em Jaehyun và Valentine một cách siêu muộn. Thật ra ban đầu là một kế hoạch khác, nhưng vì món quà sinh nhật không thể lý giải nổi của Doie tặng em Jae nên là---…