tristesse182
[ 𝑯𝒖𝒔𝒃𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒙 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓 ] 𝑪𝒉𝒆́𝒓𝒊

[ 𝑯𝒖𝒔𝒃𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒙 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓 ] 𝑪𝒉𝒆́𝒓𝒊

98,271 7,030 31

...Cảm giác khi yêu và được yêu với các Husbando ?Nhận đặt đơn vô thời hạn và số lượng Warning: OOCĐây là lần đầu mình viết truyện, có thể không hay và có sai sót nên mong mọi người chỉ ra và nhắc nhở!Thanks for reading!…