uJewel
Vkook • Limerence

Vkook • Limerence

520,725 28,504 77

"Tôi yêu người yêu cũ, sau khi làm cậu ấy tuyệt vọng với thứ gọi là tình yêu ..."…

EABO | Vkook • Possession

EABO | Vkook • Possession

24,294 2,192 24

Jungkook làm Taehyung đau nhiều lắm, rất đau. Giá mà những giày xéo đó tổn thương lên xác thịt hắn thay vì trái tim đã be bét này...on going27/7/2022 - ?…

Vkook • Bạn cả đời

Vkook • Bạn cả đời

579 41 1

" - jungkook, chúng ta làm bạn nhé?- bạn gì cơ?- bạn cả đời "…

Vkook • Gửi trăng một mảnh tình tàn

Vkook • Gửi trăng một mảnh tình tàn

296 35 1

" Giữ dùm tôi vài chút nhớ thương, trăng nhé? " 020522 - ???…