yacocae
|Soojun| 𝙾𝚍𝚗𝚘𝚕𝚒𝚞𝚋

|Soojun| 𝙾𝚍𝚗𝚘𝚕𝚒𝚞𝚋

8,720 1,254 21

"Nhất kiến chung tình. Em nói em chỉ yêu anh thì chắc chắn cả đời này duy nhất có mình anh."❗wanning: OOC, sinh tử văn.Couple chính: SoojunCouple phụ: TaegyuNhân vật khác: Huening KaiCưới trước yêu sau."Mới gặp vài lần đã kết hôn à? Ai mới là người gấp gáp chứ?"…