Tags:
(Bontake)Họ Hàng

(Bontake)Họ Hàng

5,732 548 16

Đây là Bontake nha mọi ngườiMuốn bt thêm xin mời vào đọc phần Văn ÁnNhân vật của: Ken Wakui nhaTruyện chỉ đăng tại Wattpad thôi nhé…

(TR_Short) Con Tốt

(TR_Short) Con Tốt

1,564 214 5

Nv9: Hanagaki Takemichi Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả Wakui Ken, OOC nhân vật nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm. By: Awainhatnheo. ------------------------ Con tốt chỉ cần dồn đến nơi cuối cùng của bàn cờ thì sẽ trở thành quân hậu.…

[TR_HaitaniesTake_DirtyTalk] He

[TR_HaitaniesTake_DirtyTalk] He

103 21 1

Couple: Haitani Rindou, Haitani Ran x Hanagaki TakemichiLưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm.By: Awainhatnheo. -----------------------Chú ta dáng ngon vãi, gặp tôi là tôi bú sùm sụp…