Tags:
[𝑨𝑶𝑺] 𝐒𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭 (𝐀𝐧𝐝 𝐋𝐨𝐯𝐞)

[𝑨𝑶𝑺] 𝐒𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭 (𝐀𝐧𝐝 𝐋𝐨𝐯𝐞)

127 15 5

Author: FlamieArchive: http://archiveofourown.org/works/43848330Summary:Để cứu mạng Seo Yul, Jang Uk quyết định sử dụng viên băng thạch để loại bỏ huyết trùng trong máu anh.Phương pháp được chứng minh là đã thành công, nhưng không một ai sẵn sàng cho những gì xảy ra tiếp theo.(Các sự kiện bắt đầu thay đổi từ ep 6)Translator: Rosalie ChoiBản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không tự ý re-up.…