Tags:
Đồng Nhân Harry Potter - Blood Drops Of Petals

Đồng Nhân Harry Potter - Blood Drops Of Petals

150 16 7

Màu đỏ của máu hay của sự quyền lực?Sau khi ấp ủ ý tưởng truyện này thì tôi đã quyết định sẽ viết nó, mn ủng hộ tôi nhé. Nam chính sẽ là ai?"Mi ư? mi chỉ là một đứa nhãi ranh, mi nghĩ sẽ trốn thoát được khỏi ta sao? Đừng ngu ngốc thế !".."Tôi không cần đến sự thương hại của cậu, đi khỏi đây, vốn dĩ tôi và câu chưa hề ưa nhau".."The kings are back. His throne is forever. He rules all, no one will stand against him.... Who is that king?"…