Tags:
Cha và Con Gái

Cha và Con Gái

8,784 13 39

Một ngẫu hứng thôi, tôi viết cho kỉ niệm.Trí tưởng tượng thì luôn luôn hoàn hảo, nhưng chỉ với người tạo ra trí tưởng tượng ấy.…

Tiếng Gọi Tương Lai

Tiếng Gọi Tương Lai

267 7 16

Tiếng Gọi Tương Lai - Mạch cảm xúc của chính tác giả, không theo một định luật văn học, phá vỡ mọi quy luật.…

Người Ấy Ngày Ấy

Người Ấy Ngày Ấy

14 0 1

Đơn giản... chỉ là Kí Ức thôi...…

Tiếng Gọi Tương Lai 2

Tiếng Gọi Tương Lai 2

10 2 1

Đơn giản, chỉ là suy nghĩ thôi...…

Cha Và Con Gái - 2

Cha Và Con Gái - 2

58 0 3

Nối tiếp khoảng trời riêng của phần 1 thôi...…

Hồn Sói

Hồn Sói

556 0 2

Một ngẫu hứng thôi. Tôi viết cho kỉ niệm.…