Đọc Truyện • 𝙏𝙖𝙚𝙆𝙤𝙤𝙠 •  Chiếm Đoạt Anh Rể !  - AzTruyen.Com

Viễn tưởng

Đang cập nhật

25-05-2023

• 𝙏𝙖𝙚𝙆𝙤𝙤𝙠 • Chiếm Đoạt Anh Rể !

8,595 lượt thích / 215,507 lượt đọc
𝘓𝘰𝘷𝘦 𝘪𝘴 𝘨𝘰𝘯𝘦!
𝙄𝙩'𝙨 𝙖𝙡𝙡 𝙗𝙚𝙘𝙖𝙪𝙨𝙚 𝙤𝙛 𝙢𝙚!

Jeon Jungkook yêu Kim HyeJin, chị gái cùng cha khác mẹ với Kim Taehyung được một năm

Bỗng lại có sự xuất hiện của Kim Taehyung, người em rể đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của Jeon Jungkook ..

Chiếm hữu, xoá sạch kí ức, chỉ muốn tôi còn trong kí ức của em, tôi sẽ là người ngự trị bên trong em mãi mãi, em sẽ không là của ai ngoài tôi. Tôi yêu em !
Có thể bạn thích?